นวัตกรรมต้นแบบ

นวัตกรรมต้นแบบ

โรงเรียนสุขภาวะ

เจ้าของนวัตกรรม : รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรยLink: โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

อ่านต่อ
นวัตกรรมต้นแบบ

OPEN APPROACH MATHEMATIC

เจ้าของนวัตกรรม : อ.ไมตรี ม.ขอนแก่นโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นLink: โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

อ่านต่อ
นวัตกรรมต้นแบบ

เพาะพันธุ์ปัญญา

เจ้าของนวัตกรรม : อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คุณคงวุฒิโรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรีLink: โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
นวัตกรรมต้นแบบ

WHOLE SCHOOL APPROACH MAKER SPACE

เจ้าของนวัตกรรม : Starfish ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร, ครูช้าง (ผู้กระตุ้นและสร้างการเรียนรู้ข้ามพื้นที่)โรงเรียน/พื้นที่ :

อ่านต่อ
นวัตกรรมต้นแบบ

STEM กลุ่ม ปตท.

เจ้าของนวัตกรรม : ผู้บริหารปตท.โรงเรียน/พื้นที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยองLink: โรงเรียนกำเนิดวิทย์

อ่านต่อ
นวัตกรรมต้นแบบ

SCHOOL CONCEPT

เจ้าของนวัตกรรม : รศ.ประภาภัทร นิยม ผอ.อาศรมศิลป์โรงเรียน/พื้นที่ : ผอ.วิชัย จันทร์ส่อง รร.วัดตาขัน จ.ระยองLink:

อ่านต่อ

“ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย”